In augustus startte W&Z op de Schelde in Uitbergen met onderhoudsbaggerwerken in het kader van het Sigmaplan. Deze zijn intussen afgerond. 

De onderhoudsbaggerwerken in Uitbergen, gelegen in het deelproject Wijmeers 1 van het Sigmaproject Kalkense Meersen zijn afgerond. Het gebaggerde zand is tijdelijk ondergebracht in Wijmeers 2.


Klik hier voor meer info over deze baggerwerken
Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Kalkense Meersen
Klik hier voor de projectnieuwsbrieven over het Sigmaproject Kalkense Meersen