Zammelsbroek

Een landschap vol variatie

Op het grondgebied van de gemeentes Geel, Herselt en Laakdal ligt het drassige natuurgebied Zammelsbroek, zo’n 225 hectare groot. Hier helpen we de natuurlijke ontwikkeling én beschermen we de omgeving tegen wateroverlast.   

Zammelsbroek is een deelproject van Vallei van de Grote Nete.

Projectnaam
Zammelsbroek
Status
Lopend
Oppervlakte
225 hectare
Regio
Vallei van de Grote Nete
Gemeente
Geel en Laakdal
Duurtijd
2006-2026
Rivier
Grote Nete
Ingreep
Herstel van winterbedding - wetland
Zammelsbroek2023
Zammelsbroek in 2023, ©Yves Adams

Er komt nuttige en prachtige natuur tot stand, in de vorm van wetlands: open water met rietland en natte graslanden. Nuttig, omdat wetlands werken als een spons. Ze houden overtollig regenwater vast in de winter en geven het vertraagd weer af in de zomer. Prachtig, omdat tal van planten en dieren hier hun stekje zullen vinden. Denk maar aan de roerdomp, de kwartelkoning, de ijsvogel en het porseleinhoen. Het herstel van de winterbedding en het opnieuw verbinden van de Grote Nete met haar zijwaterlopen verhoogt de natuurlijke dynamiek van de rivier. Drempels in de bedding van de rivier zorgen bij lage afvoeren voor hogere waterstanden in de rivier en hogere grondwaterstanden in de vallei.

Image

Bescherming tegen wateroverlast

Om het overstromingsgevaar in de vallei in te dijken, herstellen we de winterbedding van de Grote Nete. Zo krijgt de rivier opnieuw meer ruimte om te stromen en gecontroleerd te overstromen wanneer het water hoog staat. Door de Grote Nete weer met haar zijwaterlopen te verbinden, kan de vallei opnieuw natuurlijk functioneren en wordt wateroverlast beperkt.

Een natuurlijkere rivier en een divers visbestand

Er komen drempels op de rivierbodem, waardoor het waterpeil bij lage afvoeren stijgt. Daardoor stijgt ook het grondwaterpeil in de vallei. In de stroomrichting van het water leggen we rivierhout, dat zorgt voor meer leven in de rivier, zoals vissen en kleine waterdiertjes. Je vindt hier nu al 23 verschillende vissoorten, waaronder enkele zeldzame en kwetsbare, zoals de kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. We willen hen helpen om het nog beter te doen. Daarom voorzien we ook nieuwe schuil- en paaiplaatsen.

Natuur beleven

We werken hier tot slot aan het herstel van de natte natuur: rietmoeras met brede rietkragen, natte ruigtes, dottergraslanden en bloemrijke hooilanden. Aan de rand van de vallei komen nieuwe wandelpaden voor uren wandelplezier in het Zammelsbroek, binnen het wandelnetwerk De Merode. Begin 2024 plaatsen we een infopunt aan de rand van het gebied op het grondgebied van Geel. Op een omgebouwde zeecontainer ontdek je al het boeiends dat het natuurgebied te bieden heeft. Bovenop de container kan je het herstel van natte natuur vanop de eerste rij aanschouwen. Na de zomer van 2024 starten we op het grondgebied van de gemeente Laakdal met de creatie van een nieuwe belevingsplek. Die krijgt een uitkijktoren in de vorm van een roerdompnest.

Zammelsbroek is een onderdeel van Blue Deal

Met de Blue Deal wil de Vlaamse Regering droogte en wateroverlast bestrijden. Het Sigmaplan draagt zijn steentje bij, onder meer in het Zammelsbroek. Momenteel verfijnen we de inrichtingsplannen van dit natuurgebied en zijn de voorbereidende werken gestart, om in 2023 en 2024 effectief op het terrein aan de slag te kunnen gaan. Eind 2024 zouden alle werken rond moeten zijn.

Image
 • 2006

  Start opmaak inrichtingsplannen

 • 2012

  Opmaak inrichtingsplan

 • 2021

  Omgevingsvergunning verkregen

  Openbaar onderzoek over de omgevingsvergunning voor de aanleg van recreatieve infrastructuur (kijkhut en knuppelpaden) en voorbereidende werken (plaatsen afscheidende draad en aanleg beheerweg)

  Eerste werken

   

 • 2023

  Technisch ontwerp natuurinrichting afgewerkt

 • 2024

  Start werken

  Uitvoering beleefplek 

Gerelateerd nieuws

 • Grote Nete, 2023, ©Yves Adams
  Lees verder
  Persbericht

  Bodemonderzoek naar historische verontreiniging Grote Nete verdergezet

  22 april 2024

  Lees verder Lees verder
 • Zammelsbroek
  Infopunt Zammelsbroek ©Motion Planet
  Lees verder
  Persbericht

  Nieuw infopunt biedt inkijk in de ontwikkeling van natte natuur in Zammelsbroek

  27 januari 2024

  Lees verder Lees verder
 • Zammelsbroek
  Lees verder
  Persbericht

  Definitieve onteigeningsbesluit Zammelsbroek is vastgelegd

  25 september 2023

  Lees verder Lees verder
 • Zammelsbroek
  Lees verder
  Persbericht

  Openbaar onderzoek onteigening voor de inrichting van Zammelsbroek

  20 februari 2023

  Lees verder Lees verder
 • Roerdomp, ©Benny Vanderhoydonck
  Lees verder
  Persbericht

  Werken rivierherstel Zammelsbroek

  26 april 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Stormtij belooft sterk verhoogde waterstanden op Schelde en zijrivieren

  20 februari 2022

  Lees verder Lees verder
 • Lees verder
  Persbericht

  Openbaar onderzoek naar recreatieve infrastructuur in Zammelsbroek

  23 juni 2021

  Lees verder Lees verder

Projecten Sigmaplan

mail

Op de hoogte blijven?
Schrijf je nu in op de nieuwsbrief.

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over het Sigmaplan? Schrijf je dan in voor de digitale nieuwsbrief.

Schrijf me in voor de nieuwsbrief

help_outline

Nog vragen?
Contacteer ons.

Heb je nog een vraag of opmerking? Neem dan contact met ons op en we helpen je zo snel mogelijk verder.

Ga naar contact