Er zwemt steeds meer vis in de Schelde, en ook de diversiteit aan soorten zit in stijgende lijn. In de Sigmagebieden, bijvoorbeeld in de Kalkense Meersen, nemen we volop maatregelen om het de vissen nog meer naar hun zin te maken. Dat onze inspanningen lonen, blijkt uit tellingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

Om zicht te krijgen op trends in de vissamenstelling, organiseert het INBO regelmatig telcampagnes in de Zeeschelde (het deel van de Schelde tussen Gent en de grens met Nederland). Zo vingen de onderzoekers in 2018 in totaal 38 vissoorten. Dat zijn zeven soorten meer dan in 2017.

Ook het visbestand in de Sigmagebieden langs de Schelde en haar zijrivieren brengt het INBO in kaart. In 2018 waren ze onder meer in de weer in de Kalkense Meersen in Oost-Vlaanderen. In totaal vingen ze daar negentien verschillende soorten.

Vistrappen

Een van de beviste locaties in de Kalkense Meersen is de Bellebeek, die de wetlands in het Sigmagebied verbindt met de Schelde. In 2017 legden we hier vistrappen aan en installeerden we een visvriendelijke uitwateringssluis op de plek waar de Bellebeek uitmondt in de Schelde. In het veel luwere water in dit gebied vinden vissen een ideale paaiplek en kraamkamer, waar jonge visjes kunnen opgroeien voor ze naar de rivier of de zee zwemmen. Vooral de bot (zie foto), een platvis, lijkt daarvan te profiteren.

In de Bellebeek ving het INBO uiteindelijk vijftien vissoorten, voornamelijk brasem, blankvoorn en brakwatergrondel. Een gevarieerd visbestand dus, en twee soorten meer dan bij de tellingen in 2016.