De stabilisatiewerken van het Scheldekaaienproject ter hoogte van Sint-Andries en Het Zuid liggen op schema: eind 2016 zal hier 300 meter kaaimuur gestabiliseerd zijn. Op vrijdag 15 juli was de ‘buik’ van de kaaimuur, een uitgraving tussen de oude kaaimuur en een nieuwe diepwand, uitzonderlijk toegankelijk voor de pers. Binnenkort vloeit er immers weer Scheldewater door deze holle ruimte.

Nergens worden de technieken van het Scheldekaaienproject beter geïllustreerd dan in de zone Sint-Andries en Het Zuid. Tegen eind dit jaar zal in totaal 300 meter kaaimuur aan de De Gerlachekaai opnieuw stevig en robuust zijn.


Moderne technieken
Koen Segher, projectingenieur bij Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z): “In tegenstelling tot de werfzone van Nieuw Zuid, waar de fragiele kaaimuur wordt afgebroken, blijft de historische muur in Sint-Andries en Het Zuid behouden. Wel passen we de krachtwerking van het water op de muur aan. Aan de Zuidersluis kreeg de bestaande fundering extra versteviging door op de rivierbodem voor de kaai een verstevigende steenlaag en asfaltmatten aan te brengen. In de kaaizone zelf plaatsten we een diepwand, die als ruggengraat dient voor de kaaimuur. De diepwand wordt dankzij een spinnenweb aan grondankers op zijn plaats gehouden. De bouwmaterialen werden zoveel mogelijk over het water via binnenschepen aangevoerd.”


Om de druk van het water te doen afnemen, kreeg de kaaimuur binnenin een ontlastingsgewelf. Johan Van Overwalle, directeur van aannemer Artes Roegiers: “Via een uitwateringsbuis kan het Scheldewater deze holle ruimte in- en uitstromen. De ruimte loopt over een lengte van 150 meter en heeft met een breedte van 6,75 meter ongeveer de omvang van de Waaslandtunnel. Omdat de uitwateringsbuis nog niet is aangelegd en de ruimte nog geen volledige overdekking kreeg, is het imposante gewelf momenteel nog droog en licht.”


Unicum
W&Z en Artes Roegiers grepen dit moment aan om de pers op vrijdag 15 juli uit te nodigen voor een rondleiding in de ‘buik’ van de kaaimuur. Het ging immers om een uniek moment; binnenkort vloeit er weer Scheldewater door de holle ruimte. Op de kaaizone viel ook de eerste aanzet voor de nieuwe dijk te bekijken.


Begin volgend jaar start W&Z met de stabilisatie van een volgende deelzone in Sint-Andries en Het Zuid, tussen de Zuidersluis en het Zuiderterras. Tegelijk blaast de stad Antwerpen de publieke ruimte aan de De Gerlachekaai nieuw leven in door er een groene boulevard aan te leggen. Met als pronkstuk een glooiende dijk, waarin W&Z een verhoogde waterkering (2,25 meter hoog) integreert.

Een drone maakte beelden van de bouw van het ontlastingsgewelf. Dit drone-filmpje kan je hier bekijken.