Op maandag 9 mei start een nieuwe werffase in het deelgebied Sint-Andries en Het Zuid van het Antwerpse Scheldekaaienproject. Door de inbreng van meer dan 200 grondankers worden de diep- en de dwarswand gestabiliseerd.

De werken van het Scheldekaaienproject in Sint-Andries en Het Zuid vinden momenteel plaats aan hangar 13 ter hoogte van de Namenstraat, over een lengte van 150 meter. Sinds januari 2016 is er in deze zone al heel wat werk verzet. Zo kreeg de kaaimuur op de rivierbodem een indrukwekkende bodembescherming – bekijk hier het filmpje – en werd een diepwand geplaatst, die de krachtwerking op de bestaande muur zal overnemen.

Spinnenweb

Vanaf maandag 9 mei verankeren we deze diepwand. Dit doen we aan de hand van meer dan 200 grondankers. Die dienen niet alleen voor de diepwand, maar ook voor de dwarswand die deze werfzone van het aangrenzende Nieuw Zuid scheidt. De wand gaat tot 30 meter diep en wordt via een spinnenweb aan kruisende grondankers op zijn plaats gehouden.

Bouwput

Wanneer deze werffase in juni voltooid is, starten we aansluitend met het uitgraven van de bouwput tussen de oude kaaimuur en de nieuwe diepwand, tot 7 meter diep onder het kaaioppervlak. Dit komt overeen met een hoogte van 0 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing – een TAW-hoogte van 0 meter is gelijk aan het gemiddeld zeeniveau bij laagwater in Oostende).


Meer info over de stand van zaken in Sint-Andries en Het Zuid vind je hier.