De gebieden die we heraanleggen om water te kunnen bergen of zeldzame riviernatuur tot ontwikkeling te laten komen, hebben na de werken een heel ander uitzicht gekregen. Zo zie je nieuwe dijken en sluizen verschijnen, komen er vaak waterpartijen bij en krijg je een diversiteit aan planten en diersoorten in het gebied. Enkele voor en na’s: Polders van Kruibeke en Kalkense Meersen. Binnenkort volgen nog enkele fotoverslagjes! 

Polders van Kruibeke

2009

2019

Er kwam een ringdijk rond het gebied, er werden sluizen aangelegd en het hele binnengebied kreeg een ander uitzicht.  

Kalkense Meersen

2015

2019

Er stroomt opnieuw water door een oude Scheldearm. We nemen hier ook heel wat visvriendelijke maatregelen.