Verstevigde dijk en aangesloten pompstation beperken voortaan risico op watersnood

Twee jaar geleden gingen de werken van start aan de Scheldeoever in Wichelen. De versteviging van de dijk is vandaag zo goed als rond, en ook het jaagpad krijgt steeds meer vorm. De investeringen kaderen binnen het Sigmaplan om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen. Afgelopen week werd ook de nieuwe pompinstallatie in Bohemen in gebruik genomen, waardoor het gebied rond de Bosbeek in Wichelen voortaan gespaard moet blijven van wateroverlast.

Als gemeente aan de Schelde kent Wichelen de kracht van de natuur als geen ander. Begin januari nog stonden politie en brandweer paraat toen de Schelde er gevaarlijk hoge waterstanden bereikte. Bovendien brokkelt de oever – op meerdere plaatsen in Wichelen – steeds verder af door de kracht van het getij. Dankzij een succesvolle samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, de provincie Oost-Vlaanderen en de gemeente, is Wichelen voortaan beter beschermd tegen watersnood.

Stabilisatiewerken aan Schelde-oevers

Zo gaat de verstevigde dijk allereerst de langzame maar zekere erosie van de Scheldeoever tegen. De waterwegbeheerder verankerde daarvoor een wand van stalen damplanken in de grond, met zinkstukken op de oever, en dekte de helling langs de rivierzijde af met breuksteen. Vandaag zijn deze stabilisatiewerken zo goed als rond – over 95% van de lengte.

Daarnaast is het eerste deel van het nieuwe jaagpad op de dijk, achter het oude gemeentehuis, voltooid. Het tweede gedeelte, tussen de Scheldehoek en de Bosbeek, is volop in uitvoering. In de loop van dit jaar volgt nog de afwerking achter de damplankenwand en de leuning. Waar het jaagpad zich niet op veilige Sigmahoogte bevindt – dat is 8 meter boven het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende – plaatste De Vlaamse Waterweg nv een waterkeringsmuur. Op die manier biedt het jaagpad voetgangers en fietsers een veilig en aangenaam alternatief voor de drukke N416.

“We zijn blij dat de oevers langs de Zeeschelde gestabiliseerd zijn. Dit jaar volgt ook een studie voor de nodige stabilisatiewerken voorbij de Bosbeek, tot aan de brug in Schoonaarde. Ook het jaagpad is grotendeels aangelegd, het tweede deel achter Bohemen zou midden 2022 rond moeten zijn”, luidt het bij De Vlaamse Waterweg nv.

 

Pompinstallatie: 1.000 liter water per seconde

Als structurele oplossing om wateroverlast te voorkomen, investeerde de provincie in de bouw van een ondergronds pompstation aan de monding van de Bosbeek. Daarvoor werd het tracé van de beek verlegd en legde De Vlaamse Waterweg nv een uitwateringssluis naar de Schelde aan. Als het water in de Schelde hoog komt te staan en de Bosbeek niet meer op natuurlijke wijze naar de Schelde kan afvloeien, zullen de krachtige pompen – aan maar liefst 1.000 liter per seconde – het overtollige water overpompen en zo uit de straten houden. De installatie wordt nu nog volop getest, toch heeft ze ondertussen al minstens tweemaal haar nut bewezen. 

 

Gedeputeerde Grillaert: “Het pompstation aan de Bosbeek zorgt bij overvloedige regenval voor droge voeten voor de inwoners in Bohemen. Ons bestuur zet daarmee een nieuwe stap richting een meer klimaatrobuuste provincie.”

 

Burgemeester Kenneth Taylor: “Samen met de verstevigde dijken vormt dit een stap in de goede richting om onze gemeente te wapenen tegen de extreme waterstanden waar we in de toekomst mee geconfronteerd kunnen worden.”

 

Vlaanderen beschikt vandaag via het Sigmaplan over 16 gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde en haar zijrivieren – waaronder Bergenmeersen (Wichelen) en Wijmeers (Berlare en Wichelen). Door tijdelijk rivierwater op te vangen, leveren zij een belangrijke bijdrage om stroomopwaarts wateroverlast te vermijden. Voor de uitvoering van het Sigmaplan – voor meer waterveiligheid én meer natuurontwikkeling – werken De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos samen met tal van partners. Ook de provincie zet met overstromingsgebieden in op het bovenstrooms ophouden van water waar het kan en het veilig evacueren van het overtollig regenwater waar het moet.