Hamme en omgeving, aan de oevers van de Schelde, hebben regelmatig te kampen met waterellende. Vroeger vingen natuurlijke overstromingsgebieden in de valleien overtollig water op. Maar die zijn doorheen de jaren verdwenen. Het Sigmaplan wil deze regio opnieuw beschermen tegen waterellende. De werken in Sigmagebied Wal-Zwijn zijn in volle gang. 

Het Sigmagebied Wal-Zwijn bestaat uit vier projectgebieden. Grote Wal, Kleine Wal en Zwijn vormen we om tot een overstromingsgebied dat bij stormtij overtollig water uit de Schelde zal opvangen. In Groot Schoor krijgt het getij vrij spel, met als resultaat een landschap van slikken en schorren. Als de werken achter de rug zijn, zul je vanaf verschillende dijken en wegen in het gebied de typische Scheldenatuur in al haar pracht kunnen bewonderen.

Aan de werken ging een archeologisch onderzoek vooraf, dat naging of de ondergrond van Wal-Zwijn verborgen schatten bevat. 

Lees je graag meer over dit alles? Dat kan in de laatste nieuwsbrief


Meer info over het project Wal-Zwijn vind je hier.