Zondag 25 maart is het feest in Hamme. Dan knippen we samen met de gemeente het lintje door van de nieuwe ringdijk rond het toekomstige overstromingsgebied De Bunt. Iedereen is uitgenodigd om het jaagpad op de dijk mee in te wandelen.

In De Bunt in Hamme leggen we een gecontroleerd overstromingsgebied aan. De hoge ringdijk, die nu af is, loopt als een ring rond het gebied en zal het achterland beschermen tegen overstromingen. De dijk vormt bovendien een mooie uitbreiding op de wandel- en fietstrajecten in Hamme. Een aanbod dat de moeite waard is om te ontdekken!

Op 25 maart wandelen we de dijk feestelijk in. Van 14 tot 16.30 uur start elk halfuur een begeleide wandeling van 1 kilometer. Het is ook mogelijk om het infopunt Durmevallei te bezoeken. Je komt er alles te weten over de werking van de veiligheidsgebieden en over erfgoed en geschiedenis in de Durmevallei.

Droge voeten

De plaats waar we dit overstromingsgebied aanleggen, is niet toevallig gekozen. In Hamme mondt de Durme uit in de Schelde. Dat zorgt voor een prachtig landschap met heerlijke vergezichten, maar ook voor wateroverlast. Bij stormtij - de combinatie van springtij en storm op zee - zal het overstromingsgebied zich vullen met het water dat de Durme niet meer kan slikken. Op die manier blijft het water veilig in het gebied en hoeven de omwonenden niet te vrezen voor natte voeten. In de hele Durmevallei, van Hamme tot Lokeren, neemt de kans op overstromingen af. En zelfs in de ruimere regio daarrond.

Zeldzame natuur

De aanleg van de ringdijk is de opstap voor de werken die we de komende jaren plannen in De Bunt. Zo krijgt het gebied twee slimme in- en uitwateringssluizen, aan de Schelde en aan de Durme. Langs die sluizen kan het water weer naar buiten vloeien als het rivierpeil na het stormtij opnieuw gezakt is. Bovendien zullen ze dagelijks een hoeveelheid Schelde- en Durmewater het gebied in en uit laten stromen. Op die manier bootsen we in de Bunt de werking van de getijden na en ontstaat hier een bijzonder zoetwatergetijdengebied: slikken en schorren, die overstromen bij vloed en droogvallen bij eb.

Rivierschorren en zoetwatergetijdengebieden zijn steeds zeldzamerin Europa. Daarom willen we met het Sigmaplan deze authentieke riviernatuur alle kansen geven, net als de vogels en vissen die de slikken en schorren aantrekken. Voor vissen – die door de sluizen zullen kunnen zwemmen – wordt het een paaigebied, voor vogels een oase waar ze kunnen rusten, broeden en naar eten zoeken.

Duurzame dijk

Aan de buitenkant valt het niet op, maar de kern van de ringdijk hebben we opgebouwd met ongeveer 200.000 m³ zand afkomstig van onderhoudsbaggerwerken in de Durme. De rivier slibt van nature makkelijk dicht, waardoor ze haar bufferfunctie dreigt te verliezen en de kans op wateroverlast toeneemt. Daarom wordt er regelmatig gebaggerd. In plaats van de baggerspecie als afval af te voeren, proberen we het goedje zoveel mogelijk te hergebruiken. Zoals hier in Hamme.

Alle praktische info over de inhuldiging en het volledige programma vind je hier. Meer info bij Toerisme Hamme: 052 47 56 05, toerisme@hamme.be