Na vier jaar zijn de stabilisatiewerken aan de Scheldeoever achter de rug. De Vlaamse Waterweg nv verstevigde de waterkering over een lengte van bijna twee kilometer én verhoogde de keermuur, zodat Wichelen bij stormtij voortaan beter beschermd is tegen overstromingen van de Schelde. Ook de bouw van een nieuw pompstation op de Bosbeek moet wateroverlast voorkomen. Op zaterdag 30 september werd de afsluiting van de Sigmawerken – goed voor een investering van 19 miljoen euro – gevierd met de feestelijke inhuldiging van de Scheldepromenade en het vernieuwde jaagpad op de dijk.

Sigmawerken na vier jaar afgerond: meer waterveiligheid, natuurontwikkeling en recreatie.

 Meer waterveiligheid

Om de erosie van de Scheldeoever in Wichelen tegen te gaan, startte De Vlaamse Waterweg nv in 2020 met het verstevigen van de talud. De rechteroever schuurde immers op verschillende plaatsen weg door de kracht van het getij. De waterwegbeheerder plaatste over een lengte van 1.880 meter stalen damplanken in de oever om een robuuste wand te vormen, met grondankers voor extra stabiliteit. Ook werd de waterkering verhoogd tot de Sigmahoogte van 8 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing).

De werken kaderen in het Sigmaplan van de Vlaamse overheid, om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv: “Ook de wateroverlast die zich rond de Bosbeek vaak voordeed, hebben we samen met de provincie Oost-Vlaanderen aangepakt door een ondergronds pompstation en nieuwe uitwateringsconstructie te bouwen. De pomp kan tot 1.000 liter per seconde overtollig water wegpompen om zo de omliggende straten droog te houden. Naast waterveiligheid is er ook geïnvesteerd in natuurontwikkeling en recreatie. Dat alles komt hier mooi samen met zicht op het gecontroleerd overstromingsgebied Paardeweide.”

 

Verhoogde waterkering, ©Wichelen

Fietsvriendelijk jaagpad

Het jaagpad op de dijk werd volledig afgewerkt, inclusief alle veiligheidsvoorzieningen. Ook de wandelzone langs de Schelde is afgerond. Een fietsstraat van de gewestweg tot het vroegere gemeentehuis (Oud Dorp) verbindt nu de twee delen van het nieuwe jaagpad op een veilige manier. Fietsers en voetgangers kunnen voortaan genieten van een aangenaam alternatief voor de drukke N416. Intussen werkt De Vlaamse Waterweg nv verder aan de waterkering en het jaagpad tot aan de brug in Schoonaarde.

Riviernatuur & recreatie

Na jaren werken is de feestelijke inhuldiging van de Scheldepromenade de kers op de taart. Burgemeester Kenneth Taylor van de gemeente Wichelen: “Als lokaal bestuur zagen wij de kans om met dit project van De Vlaamse Waterweg nv ook aan dorpsverfraaiing te doen. De nieuwe promenade langs de rivier verbindt nu twee rustplekken: het Scheldeplein met trappen aan het Sociaal Huis Wichelen en het pétanqueplein aan de huidige zitplek langs de Schelde.  Via de oevertrappen kan je de riviernatuur maximaal beleven. En aan de andere zijde van de wandelpromenade hebben we er een extra ontmoetingsplek bij. Een mooie make-over die Wichelen veiliger én aantrekkelijker maakt, zowel voor bewoners als bezoekers. Met deze promenade, die dankzij onze groendienst een rustgevende, groene toets kreeg, heeft deelgemeente Wichelen nu weer een echt dorpsplein.”

 

Vernieuwd Scheldeplein aan Sociaal Huis Wichelen, ©Wichelen