Op vrijdag 11 september organiseerde het Gentse buurtcomité ‘Buren van de Abdij’ een gesprek tussen de voor- en tegenstanders van de plannen die Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) heeft voor de Scheldemeander tussen Gent en Wetteren.

Om de streek rond de Schelde tussen Gent en Wetteren beter te beschermen tegen overstromingen, werkte W&Z een ingrijpend project uit. Dat voorziet onder meer in de bouw van een sluis ter hoogte van Heusden. Al snel groeiden de plannen van W&Z echter uit tot een omstreden gespreksonderwerp in de omgeving.

Vermeend verlies van getijdennatuur
Tegenstanders klagen aan dat de getijdennatuur van ‘het Gentse Zwin’ tussen Gentbrugge en Heusden zal verdwijnen. Maar het Sigmaproject zal dat verlies van slikken en schorren goedmaken door een grotere oppervlakte riviernatuur te creëren. Zo zal er zich getijdennatuur ontwikkelen in Ham en Melle. Hoe en waar dat precies gebeurt, lees je in detail in de laatste nieuwsbrief over dit Sigmaproject.

Om beide standpunten dichter bij elkaar te brengen, organiseerden de Buren van de Abdij een debat tussen de voor- en tegenstanders. De Buren van de Abdij zijn een groep buurtbewoners van de Gentse wijk Macharius, vlak bij Portus Ganda. Hun naam verwijst naar de Sint-Baafsabdij, het oudste gebouw van Gent. Journalist John Vandaele leidde de debatten tussen:

  • Wim Dauwe, hoofd van de afdeling Zeeschelde van W&Z

  • Tom Balthazar, Gents schepen van stadsontwikkeling, wonen en openbaar groen

  • Servaas Schutyser van buurtcomité GEzwiNT

  • Frank Maes van Natuurpunt Gent

  • Ruben Dekeyzer, een buurtbewoner


Meer informatie over het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren vind je in deze presentatie, of op de projectpagina.