Eind juni ging de eerste schop in de grond in het Sigmagebied Dorent, tussen Vilvoorde en Zemst. Op dit moment ligt het terrein er nogal kaal bij, maar verwacht je in de toekomst aan een groen paradijs!

In Dorent nemen we maatregelen om de riviernatuur een boost te geven. Vlak voor de werken van start gingen, gidste projectleider Elias Verbanck van Natuur en Bos nog een grote groep geïnteresseerden door het gebied om uitleg te geven over de geplande ingrepen. Ondertussen ziet het terrein er al behoorlijk anders uit.

Plaggen voor meer biodiversiteit

Een deel van de bodem werd ‘geplagd’. Dat betekent dat de toplaag, die rijk is aan stikstof en fosfor, werd verwijderd. “Op die manier verschralen we de bodem, zodat er meer verschillende soorten planten kunnen groeien”, legt Elias Verbanck uit. “Op een te rijke bodem vol voedingsstoffen verdringen dominante grassen zeldzame soorten. Wij willen de biodiversiteit hier net vergroten en hopen soorten als de grote pimpernel terug te krijgen.

Kansen voor de kamsalamander

Er werden ook bomen gerooid rond de meanders, oude bochten van de Zenne. Elias Verbanck: “Dat is best ingrijpend. Maar we doen dat om de meanders geschikt te maken voor amfibieën, zoals de zeldzame kamsalamander. Grote bomen langs het water zorgen voor schaduw en bladval, wat niet goed is voor de waterpartij. In de zuidelijke meander gaan we ook het vervuilde slib ruimen. Op die manier worden de meanders opnieuw een gunstig leefgebied voor amfibieën, libellen en andere watergebonden dieren.”

Om nog meer amfibieën te lokken worden er extra poelen uitgegraven. “Daar is de aannemer vorige week mee begonnen. Spectaculair hoe snel dat gaat met die moderne graafmachines. Op een paar uur tijd kunnen ze heel veel werk verzetten.”

Sinds deze week is de aannemer met bouwverlof. De werken zullen een maand stilliggen.

Meer weten over de ingrepen in Dorent? Lees het allemaal na in onze nieuwsbrief.