Demervallei

In het Sigmaproject Demervallei zijn we volop op zoek naar de beste locaties om de doelstellingen rond veiligheid, natuur en recreatie te realiseren. We bouwen verder op het reeds geleverde werk van verschillende organisaties die al jaren in de weer zijn om de vallei verder te ontwikkelen. Samen met alle partners maken we de strategie van de voorbije jaren concreet.

Oppervlakte:
  • langs de Demer: +/- 2500 hectare (aanpak in fases)
  • langs de Laak: 383 hectare (reservegebied)
Grondgebied:
  • langs de Demer: Scherpenheuvel-Zichem, Diest, Begijnendijk, Aarschot, Rotselaar en Werchter
  • langs de Laak: Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo
Ingrepen: dijkwerken, herstel meanders, aanleg drempels, natuurinrichting

 Peddelen op de Demer

Om de regio veiliger te maken gaan we voor meer dan 2 miljoen m³ extra waterberging door het herstel van oude meanders, de aanleg van drempels tegen verdroging en door het bouwen van veiligheidsdijken. Door in- en uitstapfaciliteiten aan te leggen langs de Demer, ontwikkelen we een gedroomde route voor kano en kajak. We herstellen het landschap, wat recreatie, toerisme, landschapsbeleving en streekidentiteit alleen maar in de kaart speelt. Wie weet? Na hermeandering wordt de Demer misschien wel de ‘Semois van Vlaanderen’. In 2017 opende Sport Vlaanderen een kanotraject op de Demer. Ook De Vlaamse Waterweg nv deed haar duit in het zakje met twee kanohellingen, een in Zichem en een in Langdorp. Van zo’n helling kunnen bootjes het water in glijden of na een tochtje opnieuw aan land worden getrokken.

Langs de Laak duiden we een reservegebied aan. Daar worden geen acties vanuit het Sigmaplan uitgevoerd, tenzij de klimaatverandering dat noodzakelijk maakt.