Compartimenteringsdijk uit baggerspecie

Tussen het noordelijke en het zuidelijke deel van het toekomstige overstromingsgebied Vlassenbroek hebben we een 800 meter lange compartimenteringsdijk opgetrokken met een nieuwe techniek. De bouwstof: 100.000 m³ slibrijke baggerspecie uit de Schelde.

Sinds de zomer van 2012 wordt de Vlassenbroekse Polder in Dendermonde ingericht als een overstromingsgebied van 240 hectare. De bouw van de compartimenteringsdijk tussen het noordelijke en zuidelijke deel van Vlassenbroek was een echt huzarenstukje.

Transport over water

“Met een innovatieve techniek verwerkten we de slibrijke baggerspecie, afkomstig van onderhoudsbaggerwerken op de Boven-Zeeschelde, rechtstreeks in de dijk”, zegt Hans De Preter van De Vlaamse Waterweg nv. “We zeefden de specie en vermengden ze met toeslagstoffen om ze sterk en ondoordringbaar te maken. De aanvoer gebeurde per schip, zodat de omgeving van Vlassenbroek duizenden vrachtwagenritten bespaard bleef. De Vlaamse Waterweg nv kreeg financiële steun van het Europese PRISMA-project. Ons project in Vlassenbroek bleef niet onopgemerkt. In maart verscheen er een uitgebreid artikel over in ‘Terra & Aqua’, een toonaangevend tijdschrift over de baggersector.”

"We drogen, zeven en mengen de baggerspecie met toeslagstoffen. Zo krijgen we een solide bouwproduct"
Hans De Preter, De Vlaamse Waterweg nv

Ook elders

Omdat de nieuwe techniek zo efficiënt en duurzaam bleek, is ze intussen ook toegepast op andere plaatsen in Vlassenbroek, met name in het noordwestelijke deel van de ringdijk. De specie die in de zomer van 2014 werd gebaggerd in de Boven-Zeeschelde tussen de Heusdenbrug en de brug van de E17 kwam per schip naar Vlassenbroek. Daar werd ze gemengd met toeslagstoffen en verwerkt in de noordwestelijke ringdijk. De Vlaamse Waterweg nv zoekt inmiddels ook naar verdere mogelijkheden voor het hergebruik van baggerspecie in het kader van het internationale project USAR.