Vanaf maandag 18 mei start De Vlaamse Waterweg nv in Rotselaar met werken aan 'meander 23'. De meander op de linkeroever wordt terug aangesloten op de Demer. Hierdoor is het jaagpad op de onverharde dijk tussen de soldatenbrug en de brug in Betekom vanaf 18 mei niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

De meander in Rotselaar wordt tot op de bedding uitgegraven en door een koker en een doorsteek terug verbonden met de Demer. Ter hoogte van de koker wordt in de Demer een drempel geplaatst. Deze ingreep biedt voordelen voor de waterveiligheid van onze regio, de natuurontwikkeling en de ontspanningsmogelijkheden op en naast de Demer. Na de werken zal er een duurzaam pad rond de meander toegankelijk zijn voor wandelaars en mountainbikers.

Hinder

Om de vijfde meander, ‘meander 23’, terug op de Demer aan te sluiten, moet de dijk op twee plaatsen afgegraven worden. Die werken starten op 18 mei en zullen tijdelijk voor toegenomen werfverkeer in de omliggende straten zorgen. Ook het fietsknooppuntennetwerk, het ‘Demerpad’ en enkele mountainbike-routes zullen onderbroken zijn. Daarvoor wordt een omleiding voorzien langs de Steenweg op Gelrode. Het jaagpad ter hoogte van de meander zal permanent doorbroken worden, waardoor de wandel- en fietsroutes rond de meander worden omgeleid. Het pad rond de meander (scheepstrekkersvoetweg) zal in de loop van juni toegankelijk zijn.

Deel van een groter project

De werken aan de Demermeanders kaderen in het Sigmaplan. Met dat plan willen De Vlaamse Waterweg nv en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen en tegelijk de valleinatuur een boost geven. In een uitgestrekt projectgebied van 2500 hectare tussen Werchter en Diest worden er de komende jaren nog tientallen oude Demermeanders opnieuw met de rivier verbonden. Het projectgebied telt 8 deelzones, waar we stap voor stap het overstromings- en verdrogingsprobleem aanpakken.

 

Meer info: https://www.sigmaplan.be/nl/projecten/demervallei