De ringdijk in de Hedwige-Prosperpolder, het Vlaams-Nederlandse grensgebied tussen Beveren en Hulst, is eindelijk klaar. We legden deze ringdijk van in totaal 4,8 kilometer aan om het achterliggende land te beschermen tegen het instromende Scheldewater. Om veiligheidsredenen is de ringdijk nog niet opengesteld voor het grote publiek. Maar onder begeleiding van een gids kan je wel al een kijkje gaan nemen en genieten van het mooie uitzicht over de polder.

 

Werken in de polder

Met het Hedwige-Prosperproject geven we de Prosperpolder in Beveren en de Hedwigepolder in Hulst terug aan de Schelde. Samen met het bestaande Verdronken Land van Saeftinghe zullen ze één groot aaneengesloten getijdennatuurgebied vormen. In 2015 werkten we al 3 kilometer ringdijk in de Prosperpolder in België af. Nu is ook de aansluitende ringdijk van 1,8 kilometer op Nederlands grondgebied klaar. Momenteel worden er wel nog geulen uitgegraven in het gebied. Die zijn voor 90% gerealiseerd en moeten de ontwikkeling van slikken en schorren stimuleren.

De laatste stappen in dit project? Het afgraven van de Scheldedijk en de Sieperdadijk. Daarna kunnen de polders weer onder water lopen op het ritme van eb en vloed. Zo ontstaat er op termijn waardevolle getijdennatuur. Als alles goed gaat, ronden we het volledige Hedwige-Prosperproject af in 2023.

 

Getijdennatuur en veiligheid

In het verleden is in Nederland en Vlaanderen heel wat typische getijdennatuur langs de Schelde verloren gegaan. We moeten die getijdennatuur terug herstellen omdat die een belangrijke bijdrage levert aan de Europese natuurdoelen. Ze is van onschatbare waarde voor het ecosysteem en de diversiteit van het planten- en dierenleven in en rond de Schelde. 

Nog een voordeel van getijdennatuur is dat ze de kracht van het getij tempert, ook bij extreme weersomstandigheden. Daardoor neemt de druk op de dijken af en is er minder kans op dijkbreuken. En dus ook op overstromingen.

 

Grenzeloze samenwerking                                     

Het Hedwige-Prosperproject is een onderdeel van het Sigmaplan en het Natuurpakket Westerschelde. Met het Sigmaplan wapent de Vlaamse overheid Vlaanderen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Hoe? Via een tandem van waterveiligheid en natuurontwikkeling.

Het Natuurpakket Westerschelde herstelt getijdennatuur in de Westerschelde. Het wordt uitgevoerd door de Provincie Zeeland op verzoek van de Rijksoverheid van Nederland. Door de Hedwigepolder en de Prosperpolder Noord terug te geven aan de Schelde, krijgt unieke getijdennatuur alle kansen om zich hier te ontwikkelen.