Op maandag 10 februari wordt er een stormtij voorspeld. Storm Ciara bereikt zondag ons land en maandag trekt het lagedrukgebied over België. Bovendien is er maandag springtij. Het waterpeil op de Schelde en haar zijrivieren kan dan gevaarlijk hoog komen te staan. De overstromingsgebieden van het Sigmaplan staan paraat om mogelijk overtollig rivierwater op te vangen. Achter het in werking treden van de overstromingsgebieden gaat een hele organisatie schuil.

Twee maal per maand is er springtij. In die periodes zijn de waterstanden in het tijgebied altijd wat hoger dan normaal (door de beweging van de hemellichamen). Bij stormtij valt springtij in het Zeescheldebekken samen met een (noord)westerstorm op de Noordzee. Het water -dat dan al heel hoog staat- kan door een stormvloed en de wind nog hoger opgestuwd worden en overstromingsgevaar creëren. De verschillende gecontroleerde overstromingsgebieden van het Sigmaplan kunnen overtollig rivierwater opvangen, zoals dat ook de voorgaande jaren gebeurde.

Het is van groot belang om de weersomstandigheden en waterstanden in het oog te houden en juist in te schatten hoe hevig de storm is en hoe ‘gevaarlijk’ de hoge waterstanden zijn. Daarom bestaat er een heuse procedure voor gevaarlijk stormtij in het Zeescheldebekken, die enkele dagen voor het stormtij start: 

1)     Een team van specialisten ter zake overlegt. Medewerkers van De Vlaamse Waterweg nv overleggen met experten van het Waterbouwkundig Laboratorium en van het RIS (River Information Center). De voorspellingen voor de storm en de waterstanden worden continu gemonitord, weer- en waterkaarten bekeken.

Stormtij Polders van Kruibeke © Waterbouwkundig Labo

2)     Tijdens een crisisoverleg wordt de beslissing afkondiging procedure ‘stormtij in het Zeescheldebekken’ genomen.

3)     Bij ‘stormtij in het Zeescheldebekken’ zijn de verwachte waterstanden hoog en zullen de overstromingsgebieden in werking treden. De overloopdijken worden dan afgesloten met een bareel. Als het overtollig rivierwater over de overloopdijk stroomt, is het immers levensgevaarlijk om op de dijk te vertoeven.

Overloopdijk Zennegat (Mechelen) wordt afgesloten met een bareel

4)     De overstromingsgebieden treden in werking, water stroomt over de overloopdijk en wordt opgevangen in het overstromingsgebied. Het waterpeil op de rivier daalt daardoor. Tijdens de volledige duur van het stormtij blijven specialisten van permanentie om de weers- en waterstanden in het oog te houden. Pas als de kust veilig is, worden de overloopdijken terug vrijgegeven en zijn opnieuw toegankelijk.

Het Zennegat treedt in werking, water stroomt over de overloopdijk

Meer info vind je hier