In 2020 zijn er grote werken gestart in de Hedwige-Prosperpolder. Met opgestroopte mouwen zijn we begonnen aan een geulenstelsel in de Hedwigepolder. Het afgelopen jaar verzetten we zo maar liefst 1 miljoen m3 grond! Maar dat is nog niet alles. Tijd voor een update!

In het verleden werden de Hedwigepolder en de Prosperpolder Noord ingedijkt om land te winnen. Nu geven we dat gebied terug aan de Schelde. Met het Hedwige-Prosperproject zorgen we voor meer bescherming tegen overstromingen. Beide grenspolders kunnen namelijk een grote watermassa bergen en halen zo de druk van de ketel bij hevig stormtij. Door het proces van eb en vloed ontstaan hier ook slikken en schorren: die vormen een natuurlijke buffer tegen de kracht van het water. Het gevolg? De achterliggende gebieden lopen minder risico op wateroverlast. Bovendien dragen de ingrepen die kaderen binnen dit project bij aan het natuurherstel op Nederlands grondgebied.

Hedwigepolder

Nieuw geulenstelsel.

Voordat we het gebied van 465 hectare kunnen teruggeven aan de rivier, moeten we een ringdijk aanleggen. Die beschermt het achterliggende land tegen het instromende Scheldewater. Op Vlaams grondgebied legden we al 3 kilometer ringdijk aan. Op Nederlands grondgebied moet er nog 1,8 kilometer volgen. In mei 2021 zou de ringdijk helemaal klaar moeten zijn. Wanneer het project afgerond is, heeft de Schelde opnieuw meer ruimte om te stromen. Maar zo ver zijn we nog niet.

Voor we de ringdijk verder aanleggen, graven we een geulenstelsel in de Hedwigepolder uit. Daar zijn we vorig jaar mee gestart en het stelsel is al voor 80% klaar. De vlotte vooruitgang van deze werken hebben we deels te danken aan een bijzondere partner: het goede weer het afgelopen jaar!

We begonnen met één grote geul waarlangs het Scheldewater vlot het gebied in en uit kan stromen. Vanuit die geul zullen zich dan nevengeulen ontwikkelen. Een uitgebreid kreken- en geulenstelsel zorgt voor een goede afwatering en drainage en stimuleert de ontwikkeling van slikken en schorren.

De grond die vrijkomt bij het uitgraven van het nieuwe geulenstelsel wordt gebruikt voor de aanleg van de ringdijk.

Geulenstelsel

Andere realisaties.

Tussen de Hedwigepolder en het Sieperdaschor, een landschap met slikken en schorren, ligt de Sieperdadijk. In het voorjaar van 2022 halen we die dijk weg om zo één groot gebied te creëren. Maar voor we dat kunnen doen, moeten we nog enkele voorbereidende werken uitvoeren.

We trokken alvast een tussendijk op zodat er tijdelijk niet te veel water in het schor stroomt. Dat is belangrijk om onze werken goed te kunnen uitvoeren. Tegelijkertijd moeten de bestaande natuurwaarden in stand gehouden worden. In de tussendijk zijn daarom buizen ingebouwd die ervoor zorgen dat het meest westelijke deel van het Sieperdaschor nog onder invloed van het getij staat, maar met een gereduceerde werking.

Tussen de Hedwigepolder en de Schelde ligt de Scheldedijk. Ook die dijk zullen we in het voorjaar van 2022 weghalen. Tussen de Scheldedijk en de Schelde ligt nu een schor, dat eind 2021 wordt afgegraven. Dankzij die ingreep kan het water vlot in en uit het gebied stromen als de Scheldedijk weg is. Daarnaast zorgt het voor de extra dynamiek die nodig is om duurzame getijdennatuur te ontwikkelen.

Tot slot worden er in 2022 ook nog enkele kleine werken uitgevoerd, waaronder de bijwerking van het geulenstelsel. In 2023 hopen we het Hedwige-Prosperproject af te ronden.

Veiligheid voorop.

Tijdens de werken is het verboden om de werfzone te betreden. Fietsen of wandelen op de ringdijk is wel nog mogelijk. Omwille van de coronacrisis is het infopunt nog steeds gesloten en worden er voorlopig geen groepsactiviteiten georganiseerd.

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het Hedwige-Prosperproject? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

 

Copyright beelden: DEME